Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              41. Energiaverotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tuetaan energiaverotuella.

Yleisillä energiaverotuilla edistetään ammattimaisen toiminnan ja energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä sekä uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöä. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotuella tuetaan maatalouden tulonmuodostusta.

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 251 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestelmän kautta maksettavaan

1) maatalouden tukeen

2) energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

Selvitysosa:Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:

1) maatalouden tuki: laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta (603/2006)

2) energiaintensiivisten yritysten veronpalautus: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1168/2002 8 a §).

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta kasvatettiin 120 milj. eurolla vuoden 2012 alusta alkaen.

Maataloudelle maksettavaa tukea muutetaan vuonna 2014 ympäristöohjaavammaksi siten, ettei sille palauteta enää hiilidioksidiveron osuutta. Budjettitalouteen muutos vaikuttaa vuonna 2015.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroa koskevien lakien muuttamisesta. Esityksen mukaisesti kaivostoiminnalle ei jatkossa makseta energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta. Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden veronkorotus puolestaan kasvattaa palautuksen määrää. Budjettitalouteen muutos vaikuttaa vuonna 2016.

Määrärahalta maksettavista eristä on poistettu verottomasta käytöstä johtuvat palautukset sekä alusliikenteen tuet, jotka jatkossa otetaan huomioon tulon vähennyksenä momentilla 11.08.07. Näiden palautusten suuruudeksi arvioitiin 42 milj. euroa vuodelle 2014.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1. Maatalouden tuki 31 000 000
2. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 220 000 000
Yhteensä 251 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Verottomasta käytöstä aiheutuvien palautusten ja alusliikenteen tuen poisto ja huomiointi vähennyksenä momentilla 11.08.07 -42 000
Tasomuutos -9 020
Yhteensä -51 020

2015 talousarvio 251 000 000
2014 talousarvio 302 020 000
2013 tilinpäätös 229 222 593

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 251 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestelmän kautta maksettavaan

1) maatalouden tukeen

2) energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.