Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Valtionvelan korot

Korkomenojen arvioidaan jäävän 114 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi, koska lainanottotarve on pienentynyt, korkotaso on pysynyt ennakoitua matalampana ja lyhytaikainen lainanotto painottuu loppuvuoteen.