Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Talouden näkymät

Lisätalousarvioesityksen pohjana oleva näkemys talouskehityksestä perustuu valtiovarainministeriön kansantalousosaston syyskuun 2005 suhdanne-ennusteeseen.

Kasvu maailmantaloudessa jatkuu vahvana poikkeuksellisen nopean kasvuvuoden 2004 jälkeen. Raaka-aineiden ja erityisesti öljyn hinnan nousu kuitenkin hidastaa kasvua. Kiinassa ja Japanissa talouskasvu jatkuu ripeänä. Euroalueen talouskasvun uhkana ovat työttömyys sekä kallis öljy. Yhdysvalloissa kotitalouksien kulutus jatkuu voimakkaana. Julkisen talouden vaje on supistumassa, mutta vaihtotaseen vaje on edelleen huolestuttava.

Suomessa kokonaistuotannon kasvu jää kuluvana vuonna 2,1 prosenttiin eli heikommaksi kuin mitä arvioitiin vuoden 2005 talousarviota ja vielä kevään lisätalousarviota laadittaessa. Talouskasvua hidastivat alkukesän seisokit metsäteollisuudessa, ja kasvu perustuukin lähes kokonaan kotimaiseen kysyntään. Työttömyysaste alenee 8,2 prosenttiin, eli kehitys on hieman parempaa kuin mitä ennakoitiin syksyllä 2004. Uusia työpaikkoja on syntynyt rakentamiseen ja osa-aikaisin työsuhtein kauppaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kuluttajahintojen nousu jää 1,3 prosenttiin. Ansiotaso nousee 3,6 %.