Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä tuloarvioita ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 1 304 milj. eurolla.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 517 milj. eurolla. Toteutuneiden kertymätietojen sekä vuoden 2004 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella yhteisöveroa arvioidaan kertyvän aiemmin arvioitua enemmän, minkä johdosta tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 249 milj. eurolla. Arvonlisäveron tuottoennustetta korotetaan 70 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Arvonlisäveron tuottoa lisää autojen ja kestokulutushyödykkeiden kulutuksen ennustettua nopeampi kasvu. Tupakkaveron tuottoarviota korotetaan 33 milj. eurolla veropohjan säilyttyä arvioitua paremmin. Uusien henkilöautojen myynnin arvioidaan nousevan aiemmin arvioitua suuremmaksi, minkä johdosta autoveron tuottoarviota korotetaan 110 milj. eurolla. Varainsiirtoveron tuottoarviota korotetaan 111 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Energiaverojen tuottoarviota alennetaan 77 milj. eurolla.

Arviota sekalaisista tuloista korotetaan nettomääräisesti 738 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista korotetaan 1 016 milj. eurolla 1 491 milj. euroon toteutuneiden osakemyyntien perusteella. Osuuskunta Tradeka -yhtymän valtiolle tulouttamasta saneerausohjelman päättymisen jälkeisestä lisäsuorituksesta ja regressivelkapääomasta korkoineen arvioidaan kertyvän lisäystä 30,1 milj. euroa.

Muuttuneiden EY-säädösten perusteella suorien tukien EU-osuuden maksatus viivästyy kuukaudella. Tämän johdosta EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta saatavat tulot supistuvat 358,8 milj. euroa, jota vastaava EU-osuus kirjataan vuoden 2006 tuloksi. Euroopan sosiaalirahastosta saatavia tuloja koskevaa arviota vähennetään 45,1 milj. eurolla. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkioita arvioidaan kertyvän 15,2 milj. euroa aiemmin budjetoitua enemmän.

Arviota valtiolle takaisin maksettavista lainoista korotetaan 42 milj. eurolla. Lisäys aiheutuu siitä, että Senaatti-kiinteistöt lyhentää talousarviotaloudesta saamaansa velkaa.