Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Tasapaino ja valtionvelka

Toisen lisätalousarvioesityksen tuloiksi arvioidaan nettomääräisesti 1 304 milj. euroa. Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 9 milj. euron vähennystä, sillä esitystä valmisteltaessa on viime vuosia aktiivisemmin etsitty kohteita, joista määrärahoja arvioidaan säästyvän. Valtionvelan korkomenot arvioidaan nettomääräisesti 114 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi.

Toinen lisätalousarvioesitys on 1,4 mrd. euroa ylijäämäinen, mikä selittyy erityisesti ennakoitua suuremmilla osakemyyntituloilla eli valtion osakeomistuksen vähentämisellä. Kansantalouden tilinpidon käsittein valtiontalouden ennakoidaan kuluvana vuonna olevan alijäämäinen. Alijäämän arvioidaan vastaavan noin ½ prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtionvelkaa lyhennetään vuonna 2005 yhteensä 3,6 mrd. eurolla, josta ensimmäisessä lisätalousarviossa kirjattuun edellisten tilikausien kumulatiivisen ylijäämän tuloutuksen osuus on 2,7 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2005 lopussa arvioidaan 60,2 mrd. euroa. Toisen lisätalousarvioesityksen velan lyhennys alentaa valtionvelan suhdetta bruttokansantuotteeseen lähes prosenttiyksiköllä, ja velka näyttää painuvan jo tänä vuonna alle 40 prosenttiin kokonaistuotannosta.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2004
Tilinpäätös
2005
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2005
Hallituksen
esitys
2005
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
36 320 38 027 -123 37 904
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 2 381 2 394 -114 2 280
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
- 2 197 1 427 3 624
— Nettokuoletukset - 2 112 1 461 3 573
— Velanhallinta - 85 -34 51
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
38 493 40 224 1 304 41 528
— Verotulot 31 191 31 379 517 31 896
— Muut tulot, 7 303 6 145 787 6 932
josta omaisuuden myyntitulot 2 134 475 1 016 1 491
— Edellisten vuosien ylijäämän käyttö - 2 700 - 2 700
Nettolainanotto ja velanhallinta 32 - - -
— Nimellisarvoinen nettolainanotto 74 - - -
— Velanhallinta -42 - - -