Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        Kapiteeli Oyj:n myyntivaltuus
        Valtion kiinteistöjärjestelyt
        Etelä-Aasian luonnonkatastrofi
        Onnettomuustutkinta ja rikosvahinkokorvaukset
        Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus
        Puolustusvoimat
        EU-puheenjohtajuus
        Tuottavuuden edistäminen
        Ahvenanmaan tasoitusmaksu
        Maksut EU:lle
        Yleisurheilun MM 2005 -kilpailut
        Noste-ohjelma
        Poikkeukselliset tulvat sekä vesistö-, vesihuolto- ja ympäristötyöt
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Finnvera Oyj:n korkotuet
        Avustus koelaitosten rakentamiseen
        Rokotteiden hankinta
        Ympäristöhankkeet
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Tasapaino ja valtionvelka

Toisen lisätalousarvioesityksen tuloiksi arvioidaan nettomääräisesti 1 304 milj. euroa. Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 9 milj. euron vähennystä, sillä esitystä valmisteltaessa on viime vuosia aktiivisemmin etsitty kohteita, joista määrärahoja arvioidaan säästyvän. Valtionvelan korkomenot arvioidaan nettomääräisesti 114 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi.

Toinen lisätalousarvioesitys on 1,4 mrd. euroa ylijäämäinen, mikä selittyy erityisesti ennakoitua suuremmilla osakemyyntituloilla eli valtion osakeomistuksen vähentämisellä. Kansantalouden tilinpidon käsittein valtiontalouden ennakoidaan kuluvana vuonna olevan alijäämäinen. Alijäämän arvioidaan vastaavan noin ½ prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtionvelkaa lyhennetään vuonna 2005 yhteensä 3,6 mrd. eurolla, josta ensimmäisessä lisätalousarviossa kirjattuun edellisten tilikausien kumulatiivisen ylijäämän tuloutuksen osuus on 2,7 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2005 lopussa arvioidaan 60,2 mrd. euroa. Toisen lisätalousarvioesityksen velan lyhennys alentaa valtionvelan suhdetta bruttokansantuotteeseen lähes prosenttiyksiköllä, ja velka näyttää painuvan jo tänä vuonna alle 40 prosenttiin kokonaistuotannosta.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2004
Tilinpäätös
2005
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2005
Hallituksen
esitys
2005
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
36 32038 027-12337 904
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)2 3812 394-1142 280
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
-2 1971 4273 624
— Nettokuoletukset-2 1121 4613 573
— Velanhallinta-85-3451
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
38 49340 2241 30441 528
— Verotulot31 19131 37951731 896
— Muut tulot,7 3036 1457876 932
josta omaisuuden myyntitulot 2 134 475 1 016 1 491
— Edellisten vuosien ylijäämän käyttö - 2 700 - 2 700
Nettolainanotto ja velanhallinta32---
— Nimellisarvoinen nettolainanotto74---
— Velanhallinta-42---