Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        Kapiteeli Oyj:n myyntivaltuus
        Valtion kiinteistöjärjestelyt
        Etelä-Aasian luonnonkatastrofi
        Onnettomuustutkinta ja rikosvahinkokorvaukset
        Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus
        Puolustusvoimat
        EU-puheenjohtajuus
        Tuottavuuden edistäminen
        Ahvenanmaan tasoitusmaksu
        Maksut EU:lle
        Yleisurheilun MM 2005 -kilpailut
        Noste-ohjelma
        Poikkeukselliset tulvat sekä vesistö-, vesihuolto- ja ympäristötyöt
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Finnvera Oyj:n korkotuet
        Avustus koelaitosten rakentamiseen
        Rokotteiden hankinta
        Ympäristöhankkeet
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Toimintamenot

Uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä noin 3,2 milj. euron lisäystä.

Polttoaineiden hinnan noususta johtuen puolustusvoimien, poliisitoimen ja rajavartiolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 8,4 milj. euron lisäystä.

Vankeinhoidon toimintamenoihin ehdotetaan 3,5 milj. euron lisäystä vankimäärän kasvun johdosta ja vankeinhoidon toimintaedellytysten turvaamista varten.

Tullilaitoksen toimistoautomaatiojärjestelmän uusimiseen ehdotetaan 8,2 milj. euroa.

Valtioneuvostotason tietohallinnon lisääntyneestä ja laajentuneesta palvelutarpeesta johtuen valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenoja ehdotetaan lisättäväksi 1,2 milj. euroa.

Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenoihin ehdotetaan 3,0 milj. euron lisäystä yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmien uusimista varten. Hanketta rahoitetaan myös tuottavuuden edistämisen (28.80.27) määrärahasta.