Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan kehysmäärärahoihin nettomääräisesti vain noin 33 milj. euron lisäystä, vaikka esitykseen sisältyy useita kertaluontoisia kehykseen luettavia menolisäyksiä. Määräraha-arvioiden tarkentuminen useissa tapauksissa alaspäin kompensoi pitkälti ehdotettujen lisäysten vaikutuksen määrärahojen kokonaistasoon.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto eräissä virastoissa, mistä aiheutuu kehykseen noin 3 milj. euron kustannustasokorjaus. Tämä huomioiden vaalikauden tarkistettu kehys on 28 853 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvioesitys mukaan lukien 28 766 milj. euroa, eli vuoden 2005 jakamattomaksi varaukseksi jää 87 milj. euroa.