Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Vuoden 2005 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 517 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 249 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä 249 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 84 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 70 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä 14 000 000
08. Valmisteverot -37 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä 33 000 000
05. Virvoitusjuomavero, lisäystä 2 000 000
07. Energiaverot, vähennystä -77 000 000
08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero, lisäystä 5 000 000
10. Muut verot 221 000 000
03. Autovero, lisäystä 110 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä 111 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 738 063 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -18 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -18 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 5 000 000
47. Ulosottomaksut, lisäystä 5 000 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 800 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 4 800 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 52 317 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset, lisäystä 7 000 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä 30 137 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, lisäystä 15 180 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -358 800 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot, vähennystä -358 800 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 13 160 000
24. Tiehallinnon tulot, lisäystä 6 450 000
40. Radanpidon tulot, lisäystä 6 520 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 190 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 45 000 000
98. Valtionapujen palautukset, lisäystä 45 000 000
34. Työministeriön hallinnonala -45 130 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, vähennystä -45 130 000
39. Muut sekalaiset tulot 1 021 734 000
01. Sakkorahat, lisäystä 6 000 000
50. Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä 1 015 734 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 6 612 000
03. Osinkotulot 6 612 000
01. Osinkotulot, lisäystä 6 612 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 42 000 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 42 000 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä 42 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 303 675 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23 euroa
23. VALTIONEUVOSTO 120 000
02. Valtioneuvoston kanslia 120 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 630 000
01. Ulkoasiainhallinto 1 130 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 130 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 500 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä 500 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 287 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 3 912 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 612 000
29. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 700 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä 2 600 000
10. Tuomioistuinlaitos 2 900 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
29. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 1 400 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 5 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 3 470 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 470 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 594 000
05. Lääninhallitukset 250 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
07. Kihlakunnat 178 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 178 000
75. Poliisitoimi 671 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 671 000
90. Rajavartiolaitos 2 319 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 174 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 145 000
97. Avustukset kunnille 10 476 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä 10 000 000
36. Valtionavustus Aasian luonnononnettomuudesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) 476 000
98. Alueiden kehittäminen -10 300 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -9 300 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 37 116 000
01. Puolustusministeriö 3 975 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 3 945 000
21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
10. Puolustusvoimat 33 141 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 134 000
17. Hornet 413 -koneen korjaus (siirtomääräraha 3 v) 15 100 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 907 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 27 566 000
01. Valtiovarainministeriö 63 081 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 200 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -119 000
73. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 12 000 000
83. Pääomalaina Solidium Oy:lle (kiinteä määräraha) 50 000 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 7 000 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha), lisäystä 7 000 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 12 966 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 12 966 000
40. Tullilaitos 9 219 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 019 000
71. Toimistoautomaatiojärjestelmän hankinta (siirtomääräraha 3 v) 8 200 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 7 000 000
26. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000 000
27. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot 450 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v)
28. Julkishallinnon sähköisen tunnistamisen ja verkkomaksamisen -hanke (siirtomääräraha 3 v) 450 000
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille -84 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -84 000 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 11 850 000
42. Tuki varustamoliikkeille (arviomääräraha) 8 250 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 3 600 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -15 077 000
01. Opetusministeriö 1 000 000
19. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 8 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -7 000 000
07. Opetushallitus 36 000
21. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 36 000
08. Kansainvälinen yhteistyö 3 000
22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 11 000
23. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 000
40. Yleissivistävä koulutus -18 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä -18 000 000
60. Ammatillinen koulutus -2 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 2 000 000
34. Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
70. Opintotuki 30 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
90. Taide ja kulttuuri 643 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 232 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 400 000
98. Liikuntatoimi 1 200 000
53. Avustus Yleisurheilun MM 2005 -kisojen mediajärjestelyjen kustannuksiin (kiinteä määräraha) 1 200 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 030 000
20. Maatalous -8 500 000
43. Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -17 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 500 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 130 000
21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 130 000
50. Vesitalous 13 200 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 250 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 950 000
60. Metsätalous
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha)
70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 590 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä 590 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 62 000
21. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 62 000
72. Elintarvikevirasto 30 000
21. Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus 49 000
21. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 49 000
90. Hallinto 1 464 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 764 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä 700 000
91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 5 000
21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 060 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 119 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 119 000
24. Tiehallinto 8 110 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 450 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 4 300 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä -2 640 000
30. Merenkulkulaitos -4 500 000
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä -4 500 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen -8 000 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha), vähennystä -8 000 000
40. Ratahallintokeskus 12 120 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 520 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 900 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä 4 700 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 311 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 71 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 240 000
70. Viestintävirasto
21. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 5 900 000
43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 5 900 000
80. Ilmatieteen laitos
21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot -2 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -6 130 000
10. Hallinto 270 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 270 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)
30. Yrityspolitiikka -16 000 000
21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -5 000 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), vähennystä -3 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -11 000 000
60. Energiapolitiikka 9 600 000
41. Avustus koelaitosten rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 9 600 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -48 873 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 3 975 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 190 000
29. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 225 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 560 000
03. Työttömyysturvalautakunta 6 000
21. Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
04. Tarkastuslautakunta 250 000
21. Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
08. Kansanterveyslaitos 20 800 000
26. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 800 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 20 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 000
10. Säteilyturvakeskus 360 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 360 000
15. Perhekustannusten tasaus 150 000
51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha), lisäystä 150 000
17. Työttömyysturva -16 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä -9 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
55. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä -5 000 000
18. Sairausvakuutus -45 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -45 000 000
19. Eläkevakuutus -18 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -8 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet -2 000 000
52. Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
28. Muu toimeentuloturva 6 000 000
60. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 400 000
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 166 000
23. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 166 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA -34 378 000
01. Työhallinto 68 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 66 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus -5 000 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -4 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano -29 446 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 554 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
29. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 350 000
01. Ympäristöministeriö 100 000
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
10. Ympäristön suojelu -3 950 000
27. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
66. Romuajoneuvojen jätehuoltoavustus (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -6 000 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 050 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 300 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot -800 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -800 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT -114 000 000
01. Euromääräisen velan korko -122 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä -122 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 8 000 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä 8 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 1 427 080 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 427 080 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 1 427 080 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

1 303 675 000