Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Vuoden 2005 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT517 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot249 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä249 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut84 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä70 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä14 000 000
08.Valmisteverot-37 000 000
01.Tupakkavero, lisäystä33 000 000
05.Virvoitusjuomavero, lisäystä2 000 000
07.Energiaverot, vähennystä-77 000 000
08.Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero, lisäystä5 000 000
10.Muut verot221 000 000
03.Autovero, lisäystä110 000 000
05.Varainsiirtovero, lisäystä111 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT738 063 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala-18 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-18 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala5 000 000
47.Ulosottomaksut, lisäystä5 000 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 800 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä4 800 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala52 317 000
63.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset, lisäystä7 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä30 137 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, lisäystä15 180 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-358 800 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot, vähennystä-358 800 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala13 160 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä6 450 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä6 520 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä190 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala45 000 000
98.Valtionapujen palautukset, lisäystä45 000 000
34.Työministeriön hallinnonala-45 130 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, vähennystä-45 130 000
39.Muut sekalaiset tulot1 021 734 000
01.Sakkorahat, lisäystä6 000 000
50.Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä1 015 734 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET6 612 000
03.Osinkotulot6 612 000
01.Osinkotulot, lisäystä6 612 000
 
Osasto 15
15.LAINAT42 000 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat42 000 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä42 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 303 675 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23euroa
23.VALTIONEUVOSTO120 000
02.Valtioneuvoston kanslia120 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 630 000
01.Ulkoasiainhallinto1 130 000
21.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 130 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot500 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä500 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA10 287 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset3 912 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä612 000
29.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä700 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä2 600 000
10.Tuomioistuinlaitos2 900 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
29.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 400 000
30.Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu5 000
21.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano3 470 000
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 470 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA3 594 000
05.Lääninhallitukset250 000
21.Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
07.Kihlakunnat178 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä178 000
75.Poliisitoimi671 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä671 000
90.Rajavartiolaitos2 319 000
21.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 174 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)145 000
97.Avustukset kunnille10 476 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
34.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä10 000 000
36.Valtionavustus Aasian luonnononnettomuudesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha)476 000
98.Alueiden kehittäminen-10 300 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-9 300 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA37 116 000
01.Puolustusministeriö3 975 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä3 945 000
21.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
10.Puolustusvoimat33 141 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 134 000
17.Hornet 413 -koneen korjaus (siirtomääräraha 3 v)15 100 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 907 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA27 566 000
01.Valtiovarainministeriö63 081 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 200 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-119 000
73.Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)12 000 000
83.Pääomalaina Solidium Oy:lle (kiinteä määräraha)50 000 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset7 000 000
63.Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha), lisäystä7 000 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle12 966 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä12 966 000
40.Tullilaitos9 219 000
21.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 019 000
71.Toimistoautomaatiojärjestelmän hankinta (siirtomääräraha 3 v)8 200 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet7 000 000
26.EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
27.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot450 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v)
28.Julkishallinnon sähköisen tunnistamisen ja verkkomaksamisen -hanke (siirtomääräraha 3 v)450 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille-84 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-84 000 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot11 850 000
42.Tuki varustamoliikkeille (arviomääräraha)8 250 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä3 600 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-15 077 000
01.Opetusministeriö1 000 000
19.Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä8 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
07.Opetushallitus36 000
21.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 000
08.Kansainvälinen yhteistyö3 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus11 000
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 000
40.Yleissivistävä koulutus-18 000 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä-18 000 000
60.Ammatillinen koulutus-2 000 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö2 000 000
34.Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
70.Opintotuki30 000
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
90.Taide ja kulttuuri643 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä232 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
98.Liikuntatoimi1 200 000
53.Avustus Yleisurheilun MM 2005 -kisojen mediajärjestelyjen kustannuksiin (kiinteä määräraha)1 200 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA7 030 000
20.Maatalous-8 500 000
43.Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-17 000 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 500 000
40.Kala-, riista- ja porotalous130 000
21.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä130 000
50.Vesitalous13 200 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 250 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 950 000
60.Metsätalous
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha)
70.Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö590 000
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä590 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos62 000
21.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä62 000
72.Elintarvikevirasto30 000
21.Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus49 000
21.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä49 000
90.Hallinto1 464 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä764 000
25.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä700 000
91.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta5 000
21.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA12 060 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö119 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä119 000
24.Tiehallinto8 110 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 450 000
76.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä4 300 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä-2 640 000
30.Merenkulkulaitos-4 500 000
78.Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä-4 500 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen-8 000 000
41.Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
40.Ratahallintokeskus12 120 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 520 000
76.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä900 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä4 700 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet311 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä71 000
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä240 000
70.Viestintävirasto
21.Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset5 900 000
43.Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)5 900 000
80.Ilmatieteen laitos
21.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot-2 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-6 130 000
10.Hallinto270 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä270 000
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka
83.Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)
30.Yrityspolitiikka-16 000 000
21.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)
43.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä-5 000 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-11 000 000
60.Energiapolitiikka9 600 000
41.Avustus koelaitosten rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)9 600 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-48 873 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö3 975 000
21.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä190 000
29.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 225 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä560 000
03.Työttömyysturvalautakunta6 000
21.Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
04.Tarkastuslautakunta250 000
21.Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
08.Kansanterveyslaitos20 800 000
26.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 800 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus20 000
21.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 000
10.Säteilyturvakeskus360 000
21.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä360 000
15.Perhekustannusten tasaus150 000
51.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha), lisäystä150 000
17.Työttömyysturva-16 000 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-9 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
55.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä-5 000 000
18.Sairausvakuutus-45 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-45 000 000
19.Eläkevakuutus-18 000 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
21.Rintamaveteraanieläkkeet-2 000 000
52.Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
28.Muu toimeentuloturva6 000 000
60.Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), lisäystä6 000 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto400 000
39.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
33.Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot166 000
23.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä166 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-34 378 000
01.Työhallinto68 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus-5 000 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-4 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano-29 446 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä554 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
29.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 350 000
01.Ympäristöministeriö100 000
21.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
10.Ympäristön suojelu-3 950 000
27.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
66.Romuajoneuvojen jätehuoltoavustus (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-6 000 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 050 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu300 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä300 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot-800 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-800 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-114 000 000
01.Euromääräisen velan korko-122 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-122 000 000
09.Muut menot valtionvelasta8 000 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä8 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN1 427 080 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta1 427 080 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)1 427 080 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

1 303 675 000