Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Poikkeukselliset tulvat sekä vesistö-, vesihuolto- ja ympäristötyöt

Kevään 2005 poikkeuksellisen voimakkaiden tulvien aiheuttamien vahinkojen korvauksiin ehdotetaan 3,3 milj. euron määrärahalisäystä. Eräiden uusien sekä keskeneräisten vesistö-, vesihuolto- ja ympäristötyöhankkeiden nopeutettua loppuun saattamista varten ehdotetaan 11 milj. euron määrärahalisäystä.