Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 16 milj. euron vähennystä, joka johtuu etuusmenoarvioiden tarkentumisesta. Työmarkkinatukimenoihin ehdotetaan 30 milj. euron vähennystä. Etuusmeno- ja vakuutusmaksutuottoarvion tarkentuminen vähentää valtion osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista 45 milj. euroa. Vakuutusmaksutuottoarvion tarkentumisen myötä valtion osuus yrittäjien eläkelaista ja kansaneläkelaista johtuvista menoista alenee yhteensä 18 milj. eurolla.

Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotukeen ehdotetaan 17 milj. euron vähennystä alhaisen korkotason ja lainojen myöntämisen lykkääntymisen takia. Vähennyksestä 8,5 milj. euroa on siirtoa Maatilatalouden kehittämisrahastoon.

EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin ehdotetaan EU-rahoituksen osalta yhteensä 13,3 milj. euron vähennystä. Vastaavan valtion rahoitusosuuden osalta ehdotetaan yhteensä 22,9 milj. euron vähennystä. Ehdotetut vähennykset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien arvioitua pienemmistä maksatuksista.