Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        Kapiteeli Oyj:n myyntivaltuus
        Valtion kiinteistöjärjestelyt
        Etelä-Aasian luonnonkatastrofi
        Onnettomuustutkinta ja rikosvahinkokorvaukset
        Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus
        Puolustusvoimat
        EU-puheenjohtajuus
        Tuottavuuden edistäminen
        Ahvenanmaan tasoitusmaksu
        Maksut EU:lle
        Yleisurheilun MM 2005 -kilpailut
        Noste-ohjelma
        Poikkeukselliset tulvat sekä vesistö-, vesihuolto- ja ympäristötyöt
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Finnvera Oyj:n korkotuet
        Avustus koelaitosten rakentamiseen
        Rokotteiden hankinta
        Ympäristöhankkeet
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut

Liikenteen määrärahoja lisätään EU:n avustustuloja vastaavasti perustienpitoon, perusradanpitoon, joukkoliikenteeseen sekä hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 13,2 milj. euroa. Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita siirretään osin myöhemmille vuosille ja osin aikaistetaan kuluvalle vuodelle. Tiehankkeiden maa-alueiden hankintaan ehdotetaan hankkeiden ajoitustarkistusten johdosta 4,3 milj. euroa ja ratahankkeiden maa-alueiden hankintaan 0,9 milj. euroa. Saariston yhteysalusliikenteen polttoainemenoihin ehdotetaan 0,24 milj. euron määrärahalisäystä.

Viranomaisradioverkon investointeihin ja verkkoa ylläpitävän Suomen Erillisverkot Oy:n tukemiseen ehdotetaan 5,9 milj. euroa.