Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            (70.) Alusinvestoinnit

Talousarvioesitys 2019

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 826 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ilmasto ja ilmakehä 530 000
Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus 460 000
Itämeri, vesistöt ja vesivarat 590 000
Materiaalitehokkuus ja kemikaalit 190 000
Asuminen ja rakennettu ympäristö 2 000
Muut maksut ulkomaille 54 000
Yhteensä 1 826 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälinen musta hiili -aloite CCAC (siirto momentilta 35.01.01) 100
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) jäsenmaksu (siirto momentille 30.01.66) -86
Yhteensä 14

2019 talousarvio 1 826 000
2018 talousarvio 1 812 000
2017 tilinpäätös 1 732 000