Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

9.3. Det eftersatta underhållet av trafiklederPDF-versio

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till ca 19,8 miljarder euro 31.12.2016. Trafiklederna utgjorde 44,4 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 44,7 miljarder euro.

Anläggningstillgångar som ingår i statens budgetekonomi och övriga långfristiga placeringar, md euro

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                       
Trafikledskonstruktioner och mark 17,9 17,8 18,2 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar 17,3 17,1 20,0 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1
Övriga anläggningstillgångar 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt 37,0 36,7 39,7 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7

Åren 2000—2016 har det investerats ca 14,4 miljarder euro i trafikledskonstruktioner och mark i anslutning till dem. Avskrivningarna har under motsvarande tidpunkt uppgått till ca 12,5 miljarder euro. Balansvärdet byggt på anskaffningskostnaderna för trafikledsegendomen har därmed ökat med ca 1,9 miljarder euro under perioden i fråga.

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2016, mn euro

  Väg Bana Vatten Trafikleder sammanlagt
  Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1 011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1 115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 824 781 42
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
Tot. 8 891 9 123 -232 5 334 3 198 2 135 148 201 -53 14 372 12 522 1 850

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 232 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 53 miljoner euro. Skillnaden mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som det lägsta eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2,1 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.