Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av statenPDF-versio

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av budgetekonomin. Deras bokföringsvärde uppgick den 31 december 2016 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 11,5 miljarder euro. Aktiernas marknadsvärde uppgick den 1 augusti 2017 till ca 11,6 miljarder euro.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2007—2017, md euro

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.8.2017
                       
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier 28,0 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 11,6
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier 8,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet 19,3 2,9 4,8 6,4 3,0 2,2 3,9 5,2 4,6 5,9 5,9