Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2017

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet dras det av 361 000 000 euro.

Förklaring:Den minskade uppskattningen beror i huvudsak på uppgifter om influtna belopp samt dessutom på uppdateringen av makroprognosen och faktorer som hänför sig till slutförandet av beskattningen för 2018. Inflödet av förskottsinnehållningar har varit betydligt mindre än beräknat. Detta bedöms bero på faktorer som hänför sig till ibruktagandet av det nationella inkomstregistret samt på ändringar i förskottsuppbörden som inverkar på tidpunkten för inflödet av förskottsinnehållningar. Det uppskattas att de framför allt i början av året kommer att inflyta i mindre utsträckning än väntat och att en del kommer att överföras till början av följande år. Dessutom medför också reformen av skatteförvaltningens beskattningssystem ändringar i tidpunkten för skatteinflödet.


2019 III tilläggsb. -361 000 000
2019 II tilläggsb. 234 000 000
2019 I tilläggsb. 156 000 000
2019 budget 9 939 000 000
2018 bokslut 9 701 120 659
2017 bokslut 9 053 746 530