Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

  v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 38721 78321 639-144-1
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 38721 78321 639-144-1
10.Eduskunnan kanslia123 674110 873128 54217 66916
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)55 78552 38254 0341 6523
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)9 1334 9376 8931 95640
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)12 75615 00015 5005003
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)4 1642 790-1 374-33
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)4 0002 3905 3252 935123
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)42 00032 00044 00012 00038
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 0516 4946 201-293-5
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)6 0516 4946 201-293-5
30.Ulkopoliittinen instituutti3 5843 6083 6080
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 3833 4133 398-150
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)201195210158
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 93916 03515 915-120-1
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 30715 46015 325-135-1
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)632575590153
90.Eduskunnan muut menot4 0014 0834 0830
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 0014 0834 0830
Yhteensä174 637162 876179 98817 11211