Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            70. Alusinvestoinnit

Talousarvioesitys 2017

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ilmasto ja ilmakehä 370 000
Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus 445 000
Itämeri, vesistöt ja vesivarat 410 000
Materiaalitehokkuus ja kemikaalit 150 000
Asuminen ja rakennettu ympäristö 2 000
Muut maksut ulkomaille 63 000
Yhteensä 1 440 000

2017 talousarvio 1 440 000
2016 talousarvio 1 440 000
2015 tilinpäätös 1 440 000