Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av inlösen och ersättning av trafikprojekt.


2011 III tilläggsb. 12 200 000
2011 budget 28 350 000
2010 bokslut 38 283 875
2009 bokslut 34 395 522