Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket beviljas rätt att ingå avtal för projektet Mellersta Böle till ett belopp av högst 50 miljoner euro i stället för ett belopp på högst 39,2 miljoner euro. Dessutom ska Trafikverket ges rätt att förnya de fullmakter som beviljats under tidigare år för genomförande av projektet för förbättring av servicenivån på avsnittet Lahtis—Luumäki till ett belopp av högst 3,0 miljoner euro och för genomförande av projektet för bangården i Ilmala till ett belopp av högst 5,1 miljoner euro och för vilka fullmakter det inte har föranletts motsvarande utgifter.

Förklaring: Fullmakten att ingå avtal för projektet Mellersta Böle som har beviljats under moment 31.40.78 i budgeten för 2007 justeras. Justeringen av fullmakten föranleds av att byggnadsobjektets placering har ändrats och att detta medför ändringsarbeten på spåranläggningen och plattformerna. Vid ändringen av byggnadsobjektets placering frigörs ett som järnvägsområde planerat område på ca 20 000 m2 till nybyggnadsområde, som överlåts till Senatfastigheter för fastighetsutveckling. En höjning av fullmakten medför inte behov av tilläggsanslag för 2011.

De utgifter som föranletts av fullmakterna för projektet för banavsnittet Lahtis—Luumäki och för bangården i Ilmala har varit lägre än beräknat på grund av ändringar i planeringslösningarna, avbrott i entreprenaderna och entreprenadavtal om löpande räkning med kostnadstak och har blivit mindre än de avtalspris som antecknats i bokföringen av fullmakter. Fullmakterna att ingå avtal om projekten ändras inte. För projektet för banavsnittet Lahtis—Luumäki har beviljats en fullmakt på 210 miljoner euro i budgeten för 2010 och för projektet som gäller bangården i Ilmala har beviljats en fullmakt på 100 miljoner euro i budgeten för 2006 under moment 31.40.78. I den andra tilläggsbudgeten för 2009 ändrades den senare fullmakten till en fullmakt på 115 miljoner euro.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 249 600 000
2010 bokslut 443 898 220
2009 bokslut 365 333 088