Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

01. Kommunikationsministeriets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 136 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 173 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 37 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 136 000
2011 budget 23 691 000
2010 bokslut 22 882 000
2009 bokslut 20 047 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 870 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de föreslagna anslagsändringarna.


2011 III tilläggsb. 4 870 000
2011 budget 317 778 000
2010 bokslut 360 094 264
2009 bokslut 350 616 258