Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

01. Trafikverkets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 511 000 euro.

Momentets motivering kompletteras så att Trafikverket får bevilja ett belopp av högst 20 000 euro i understöd till RYM Ab.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 689 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 178 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

Genom kompletteringen av momentets motivering görs det möjligt för Trafikverket att vid behov bevilja RYM Ab understöd på grund av aktieägarnas tillskottsplikt.


2011 III tilläggsb. 511 000
2011 budget 83 229 000
2010 bokslut 91 868 000
2009 bokslut 148 435 000