Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

30. Stöd till trafiken och köp av tjänsterPDF-versio

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 49 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av ökade inkomster från lästavgifter 2010. De medel som utdelas som lästavgifter bestäms enligt de inkomster som flutit in året innan under moment 11.19.02. År 2010 flöt det in 848 003 euro i inkomster under momentet.


2011 III tilläggsb. 49 000
2011 budget 800 000
2010 bokslut 786 500
2009 bokslut 887 346

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster(reservationsanslag 3 år)

Under momentet avdras 28 000 euro.

Förklaring:Minskningen är en överföring till moment 32.50.63.


2011 III tilläggsb. -28 000
2011 budget 64 675 000
2010 bokslut 63 665 000
2009 bokslut 63 141 999

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården(reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att under momentet beviljas en fullmakt för köp av långvariga tjänster för förbindelsefartygstrafiken i skärgården på fem rutter till ett belopp av 34,8 miljoner euro.

Förklaring:Fullmakten är avsedd för köp av förbindelsefartygstjänster på fem rutter i skärgården: Nagu-rutten, rutten för tunga transporter i Skärgårdshavet, Houtskär—Iniö-rutten, Borgå-rutten, Kotka—Pyttis-rutten. I fullmaktens totala belopp ingår en indexhöjning. I fråga om andra än bränslekostnaderna är höjningen i genomsnitt 3,5 % per år och på grund av stigande bränslepriser är höjningen 4,5 %. Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 1,5 miljoner euro år 2012, 3,9 miljoner euro år 2013, 3,4 miljoner euro år 2014, 3,5 miljoner euro år 2015 och sammanlagt 22,5 miljoner euro under åren 2016—2022.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 7 867 000
2010 budget 8 667 000
2009 bokslut 8 267 000