Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket får ingå avtal

1) till ett belopp av högst 310 miljoner euro för att genomföra det andra spåret för avsnittet Karleby—Ylivieska

2) till ett belopp av högst 10 miljoner euro i stället för högst 3,0 miljoner euro för att genomföra projektet rv Högfors—Humppila.

Förklaring:För projektet med det andra spåret för avsnittet Karleby—Ylivieska har under moment 31.10.79 i budgeten för 2010 beviljats en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av högst 660 miljoner euro. Projektet var avsett att genomföras som ett livscykelfinansieringsprojekt. Planen på att genomföra projektet som ett livscykelfinansieringsprojekt har frångåtts med hänvisning till att tjänsteleverantören föranleds en avsevärd risk, vilket hade inneburit ett påtagligt behov att justera fullmakten. Investeringskostnaden för projektet hade i budgeten för 2010 beräknats vara 250 miljoner euro. Kostnadskalkylen har gått upp till 310 miljoner euro.

Upphandling av preliminära byggnadsplaner som direktupphandling föranleder ett behov av ett tilläggsanslag till ett belopp av 5 miljoner euro. Köpet av planerna gör att projektet kan avancera effektivt och att alla aktörer har samma utgångsläge när planerings- och byggentreprenaderna konkurrensutsätts.

Trafikverket beviljades rätt att i budgeten för innevarande år ingå avtal till ett belopp av högst 3 miljoner euro för projektet rv 2 Högfors—Humppila. Enligt förslaget ska fullmakten justeras från 3 miljoner euro till 10 miljoner euro, vilket föranleder ett behov av ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro. Avsikten är att genomföra breddning av vägen på avsnittet Högfors—Loukku från 8 meter till 10 meter, grundvattenskydd, utformning av en mjukare vägmiljö och uppförande av viltstängsel.


2011 III tilläggsb. 12 000 000
2011 budget 54 700 000