Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

79. Livscykelfinansieringsprojekt(reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Med hänvisning till motiveringen till moment 31.10.77 återkallades den rätt Trafikverket beviljats i budgeten för 2010 att ingå avtal till ett belopp av högst 660 miljoner euro för projektet för genomförande av det andra spåret för banavsnittet Karleby—Ylivieska till den del avtal inte ingåtts.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 60 350 000
2010 bokslut 69 200 000
2009 bokslut 57 500 000