Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
            40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot
            70. Palkkaturvamaksujen palautukset
            99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

34. Työministeriön hallinnonalaPDF-versio

40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 126 700 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät ohjelmakauden 2000—2006 ohjelmien 1, 2, 3 ja yhteisöaloite Equalin toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksatuksista vuoden 2003 osuutena. Sosiaalirahasto-ohjelmien menot EU:n osalta on budjetoitu momentille 34.05.61.

Tulojen arvioidaan kertyvän
seuraavasti:
  
Ohjelmakausi 2000—2006 
Tavoite 1-ohjelma39 000 000
Tavoite 2-ohjelma16 100 000
Tavoite 3-ohjelma60 600 000
Yhteisöaloitteet11 000 000
Yhteensä126 700 000


2003 talousarvio126 700 000
2002 talousarvio95 500 000
2002 lisätalousarvio58 400 000
2001 tilinpäätös29 834 507

70. Palkkaturvamaksujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 21 192 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia palautuksia sekä työnantajilta ja konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjä saatavia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 21 864 000 euroa on budjetoitu momentille 34.99.50.


2003 talousarvio21 192 000
2002 talousarvio21 192 000
2001 tilinpäätös4 183 618

99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 018 000 euroa.

Selvitysosa: Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja on velvollinen maksamaan.

Tuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti:
  
Palkkaturvapalautusten korot1 680 000
Muut tulot338 000
Yhteensä2 018 000


2003 talousarvio2 018 000
2002 talousarvio2 018 000
2001 tilinpäätös5 755 841