Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

12. SEKALAISET TULOTPDF-versio

Osaston tulot luvuittain vuosina 2001—2003v. 2001
tilinpäätös
1000 €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2003
esitys
1000 €

Muutos 2002—2003
  1000 €%24.
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
604
1 598
1 066
- 532
- 33
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
79 791
79 130
82 100
2 970
4
26.
Sisäasiainministeriön hallinnonala
83 474
185 708
141 436
- 44 272
- 24
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
13 057
160
326
166
104
28.
Valtiovarainministeriön
hallinnonala
2 021 076
1 270 513
1 294 233
23 720
2
29.
Opetusministeriön hallinnonala
415 986
422 166
422 474
308
0
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
1 143 861
890 258
885 950
- 4 308
- 0
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
13 710
3 756
8 156
4 400
117
32.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
16 927
9 688
84 584
74 896
773
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
386 058
392 411
405 928
13 517
3
34.
Työministeriön hallinnonala
39 774
118 710
149 910
31 200
26
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
5 670
4 903
10 880
5 977
122
39.
Muut sekalaiset tulot
271 420
677 409
644 000
- 33 409
- 5

Yhteensä
4 491 409
4 056 410
4 131 043
74 633
2