Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
            20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
            22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
            99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 17 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen ja menojen erittely:
  
Bruttotulot 
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista3 380 000
Bruttomenot 
Irtaimen omaisuuden hankintamenot3 363 000
Nettotulot17 000


2003 talousarvio17 000
2002 talousarvio17 000
2001 tilinpäätös576 957

22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.

Selvitysosa: Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1201/2001) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein. Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon puolustushallinnon kiinteistövarallisuuden ja rakentamisinvestointien toteuttamisen siirto Senaatti-kiinteistöille vuoden 2003 alusta lukien.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulostavoitteet on esitetty luvussa 27.92.

Tulojen ja menojen erittely:
  
Bruttotulot111 908 000
Tulot rakennuttamispalveluista2 200 000
Tulot ylläpitovuokrista56 977 000
Tulot energiapalveluista41 500 000
Tulot asuntotoimesta3 375 000
Muut tulot palvelusten myynnistä7 856 000
Bruttomenot111 900 000
Nettotulot8 000


2003 talousarvio8 000
2002 talousarvio8 000
2001 tilinpäätös11 909

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 301 000 euroa.


2003 talousarvio301 000
2002 talousarvio135 000
2001 tilinpäätös10 823 981