Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
            (20.) Ajoneuvohallintokeskuksen tulot
            24. Tiehallinnon tulot
            30. Merenkulkulaitoksen tulot
            40. Radanpidon tulot
            (70.) Viestintäviraston tulot
            99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

(20.) Ajoneuvohallintokeskuksen tulot

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen bruttomenot budjetoitavaksi momentille 31.20.21 sekä bruttotulot huomioitavaksi menoja vähentävänä tekijänä edellä mainitun momentin nettomäärärahassa.


2002 talousarvio363 000
2001 tilinpäätös709 551

24. Tiehallinnon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Tulot ovat takaisin perittäviä maanlunastuskorvauksia ja muita sekalaisia tuloja sekä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta.


2003 talousarvio1 000 000
2002 talousarvio841 000
2002 lisätalousarvio1 620 000
2001 tilinpäätös5 091 929

30. Merenkulkulaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 270 000 euroa.

Selvitysosa: Tulokertymä on muulla kuin toimintamenomomentin määrärahalla hankitun irtaimen omaisuuden myyntituottoa.


2003 talousarvio1 270 000
2002 talousarvio1 749 000
2001 tilinpäätös2 149 994

40. Radanpidon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 336 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat muun muassa radanpidon kiinteistöjen myyntituloja sekä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta.


2003 talousarvio336 000
2002 talousarvio336 000
2001 tilinpäätös4 108 201

(70.) Viestintäviraston tulot

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen bruttomenot budjetoitavaksi momentille 31.70.21 sekä bruttotulot huomioitavaksi menoja vähentävänä tekijänä edellä mainitun momentin nettomäärärahassa.


2002 talousarvio417 000
2001 tilinpäätös1 342 063

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 550 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin 31.99.78 selvitysosan perusteluihin viitaten tuloarvioon sisältyy Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamisesta aiheutuvista menoista Helsingin kaupungin rahoitusosuus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2003 noin 5,5 milj. euroa. Muiden hallinnonalan sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.


2003 talousarvio5 550 000
2002 talousarvio50 000
2001 tilinpäätös307 783