Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
            10. Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta
            20. Turvatekniikan keskuksen tulot
            30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista
            99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta

Momentille arvioidaan kertyvän 2 114 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot pk-yrityksille järjestettävistä kehittämispalveluista perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten maksullisten kehittämispalvelujen hinnoittelusta (16/2001). Tulot kertyvät työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen yrittäjäkoulutustilaisuuksista, alueellisista elinkeinojen kehittämishankkeista, tuotteistetuista asiantuntijapalveluista sekä muista momentilta 32.10.22 rahoitettavista kehittämispalveluista ja momentilta 32.30.62 rahoitettavista Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamista hankkeista.


2003 talousarvio2 114 000
2002 talousarvio2 417 000
2001 tilinpäätös3 007 759

20. Turvatekniikan keskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 610 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), pelastustoimen laitelain (562/1999), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus mittatekniikan keskukselle tuotetuista hallintopalveluista.


2003 talousarvio1 610 000
2002 talousarvio1 630 000
2001 tilinpäätös1 436 599

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista

Momentille siirretään 75 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloutus perustuu momentilta 32.30.60 valtiontakuurahastolle tehtyyn siirtoon koskien Venäjän vuoden 2000 velkakonversiosopimusta sekä muuttuneisiin huoltovarmuustavoitteisiin asiasta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.


2003 talousarvio75 000 000
2002 lisätalousarvio60 000 000

99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 860 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioidaan kertyvän
seuraavasti:
  
Matkailun edistämiskeskuksen tulot9 000
Teknologian kehittämiskeskuksen tulot305 000
Kilpailuviraston tulot41 000
Valtausmaksut505 000
Muut tulot5 000 000
Yhteensä5 860 000

Matkailun edistämiskeskuksen tulot kertyvät sekalaisista tuloista.

Teknologian kehittämiskeskuksen tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (1254/1997) viraston maksuista.

Kilpailuviraston tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (185/2000) kilpailuviraston maksullisista suoritteista.

Valtausmaksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (503/1965).


2003 talousarvio5 860 000
2002 talousarvio5 641 000
2001 tilinpäätös12 483 059