Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
            (01.) Opetusministeriön tulot
            43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot
            70. Opintotukitoiminnan tulot
            88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista
            99.  (12.29.01) Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

29. Opetusministeriön hallinnonalaPDF-versio

(01.) Opetusministeriön tulot

Selvitysosa: Momentti on siirretty momentiksi 12.29.99.

43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Selvitysosa: Nettobudjetoitavina tuloina on otettu huomioon ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävät maksut (opetusministeriön asetus 1335/2001).

Tulojen ja menojen erittely:
  
Toiminnan tulot5 848 000
Toiminnan menot5 840 000
Nettotulot8 000


2003 talousarvio8 000
2002 talousarvio8 000
2001 tilinpäätös8 478

70. Opintotukitoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 19 246 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioidaan kertyvän seuraavasti:
  
Vuonna 2003 maksettujen takausvastuiden lyhennykset1 246 000
Takausvastuusaatavien lisäys12 000 000
Korkotulot6 000 000
Yhteensä19 246 000


2003 talousarvio19 246 000
2002 talousarvio21 446 000
2001 tilinpäätös30 554 879

88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista

Momentille arvioidaan kertyvän 398 220 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloista 1 400 000 euroa arvioidaan kertyvän voittovaroista rakentamiseen myönnettyjen lainojen kuoletuksista ja koroista.


2003 talousarvio398 220 000
2002 talousarvio398 712 000
2001 tilinpäätös379 588 933

99. (12.29.01) Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan tilivirastojen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2003 talousarvio5 000 000
2002 talousarvio2 000 000
2001 tilinpäätös5 833 801