Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
            01. Tuomioistuintulot
            47. Ulosottomaksut
            50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot
            99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 27 800 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (774/1993) sekä kaupanvahvistaja-asetukseen (958/1996). Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta. Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 1 800 000 euroa edellä mainitun esityksen johdosta.

Tuomioistuintulojen tunnuslukutaulukko
 200120022003
 toteutumaennakoituarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot (t€)26 65427 65027 700
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)52 95054 92852 800
Käyttöjäämä (t€)-26 295-27 278-25 100
— % tuotoista-99-99-91
Osuus yhteiskustannuksista (t€)6 9027 1607 000
Alijäämä (t€)-33 197-34 437-32 100
— % tuotoista-125-125-116
Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä454546

Kaupanvahvistusmaksutulojen tunnuslukutaulukko
 200120022003
 toteutumaennakoituarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot (t€)166150100
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)165150100
Käyttöjäämä (t€)000
— % tuotoista0,20,20,0
Osuus yhteiskustannuksista (t€)875
Alijäämä (t€)-8-7-5
— % tuotoista-5-5-5
Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä969695


2003 talousarvio27 800 000
2002 talousarvio27 800 000
2002 lisätalousarvio-1 800 000
2001 tilinpäätös27 058 511

47. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 44 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Ulosottomaksutulojen tunnuslukutaulukko
 200120022003
 toteutumaennakoituarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot (t€)42 42541 50044 000
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)41 69540 78643 280
Käyttöjäämä (t€)730714720
— % tuotoista222
Osuus yhteiskustannuksista (t€)5 4675 3485 430
Alijäämä (t€)-4 737-4 634-4 710
— % tuotoista-11-11-11
Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä909090


2003 talousarvio44 000 000
2002 talousarvio41 500 000
2001 tilinpäätös42 277 499

50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu.

Työtoiminnan tulot perustuvat oikeusministeriön päätökseen (1369/1993).

Tulojen arvioidaan kertyvän
seuraavasti:
  
Työtoiminta6 880 000
Palvelussuhdeasunnot1 800 000
Vankien ylläpito- ja ruokakorvaukset760 000
Muut tulot560 000
Yhteensä10 000 000


2003 talousarvio10 000 000
2002 talousarvio9 494 000
2002 lisätalousarvio650 000
2001 tilinpäätös10 130 522

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön päätökseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien virastojen suoritteista perittävistä maksuista (933/1997).


2003 talousarvio300 000
2002 talousarvio336 000
2001 tilinpäätös324 888