Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 40 676 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) enintään 80 000 euroa Suomen Akatemialle liikuntatieteellisten tutkimusten arvioinnin hallintokustannuksiin sekä enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kunnan liikuntatoimen valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijavuorokausien enimmäismäärä on 279 900 ja alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien enimmäismäärä on 53 000. Mainittujen määrien estämättä määrärahaa saa käyttää valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin menoihin.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

Liikunnan koulutuskeskusten opintoseteliavustuksiin, harkinnanvaraisiin avustuksiin sekä laatu- ja kehittämishankkeisiin 300 000
Liikunnan koulutuskeskusten liikunta- ja vapaa-aikatilojen avustuksiin 1 912 000
Suomen Akatemialle liikuntatieteellisten tutkimusten arvioinnin hallintokustannuksiin 80 000
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan 19 586 000
Valtionosuudet valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille 18 226 000
Valtionosuudet alueellisten liikunnan koulutuskeskusten toimintaan 572 000
Yhteensä 40 676 000

Määrärahan mitoituksessa käytetty valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten arvonlisäveroton keskimääräinen yksikköhinta on 94,11 euroa ja arvonlisäverollinen keskimääräinen yksikköhinta on 100,53 euroa opiskelijavuorokautta kohden.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -100
Kustannustason tarkistus 546
Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoiminen 39 306
Valtionosuuden indeksitarkistus (2,4 %) 427
Tasomuutos -1 500
Yhteensä 38 679

Momentin nimike on muutettu.


2021 talousarvio 40 676 000
2020 talousarvio 1 997 000
2019 tilinpäätös 1 474 000