Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Liikuntapoliittisen selonteon (VNS 6/2018 vp) toimeenpanosta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ikäihmisten liikkumishanke -pilotointiin 800 000
Lajien tehostamistukeen, ml. vammaisurheilu 1 000 000
Seuratuen nostoon 1 900 000
Urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille 2 500 000
Yhteensä 6 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -500
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (HO 2019) 1 400
Yhteensä 900

2021 talousarvio 6 200 000
2020 talousarvio 5 300 000