Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Liikuntapoliittisen selonteon (VNS 6/2018 vp) toimeenpanosta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ikäihmisten liikkumishanke -pilotointiin 800 000
Lajien tehostamistukeen, ml. vammaisurheilu 1 000 000
Seuratuen nostoon 1 900 000
Urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille 2 500 000
Yhteensä 6 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -500
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (HO 2019) 1 400
Yhteensä 900

2021 talousarvio 6 200 000
2020 talousarvio 5 300 000