Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2021

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 544 503 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 534 503 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör krisstöd från EU.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-krisstöd 10,000 30.20.41
EU-marknadsstöd 5,000 30.20.41
Producentorganisationerna 2,200 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Sammanlagt 544,503  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,400 I interventionsfonden
för jordbruket
Totalt 544,903  

2017 budget 544 503 000
2016 budget 599 903 000
2015 bokslut 537 849 554

20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport

Under momentet beräknas inflyta 40 100 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 39 020 000 euro jämfört med det belopp på 1 080 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den andel av det nya penningspelbolagets avkastning som anvisas för främjande av hästuppfödning och hästsport.


2017 budget 40 100 000
2016 budget 1 040 000
2015 bokslut 919 179