Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 3 122 2 076 2 725
Sotilaallinen maanpuolustus 1 174 393 1 259
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 053 782 1 731
Sotilaallinen kriisinhallinta 200 126 290
Ohjaustoiminnot 10 064 5 773 4 210
Tukitoiminnot   7 378 4 751
Yhteensä 15 613 16 528 14 966
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet toimintoalueittain      
Puolustuspolitiikka 26 21 25
Sotilaallinen maanpuolustus 16 4 5
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 9 8 20
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 2 3
Ohjaustoiminnot 81 45 39
Tukitoiminnot   55 41
Yhteensä 134 135 133

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2015 tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,83 3,7 3,8
— naiset 3,55    
— miehet 4,02    

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 16 273 15 334 14 762
Bruttotulot - 32 46
Nettomenot 16 273 15 302 14 716
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 116    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 065    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 123
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -163
Palkkaliukumasäästö -39
Palkkausten tarkistukset 1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -76
Toimintamenojen tuottavuussäästö -99
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -107
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -16
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -102
Yhteensä -586

2017 talousarvio 14 716 000
2016 II lisätalousarvio -102 000
2016 talousarvio 15 302 000
2015 tilinpäätös 16 222 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 710 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 6 000 euroa talousarvioesityksen 14 716 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen.


2017 talousarvio 14 710 000
2016 II lisätalousarvio -102 000
2016 talousarvio 15 302 000
2015 tilinpäätös 16 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.