Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

52. VakuutusmaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 20 410 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (vakuutusmaksut) 17 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 280 000
Vanhat liikelaitokset 35 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 565 000
Metsähallituksen vastuumaksu 80 000
Liikennevahingot 1 450 000
Yhteensä 20 410 000

2014 talousarvio 20 410 000
2013 talousarvio 20 220 000
2012 tilinpäätös 17 861 958