Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. Tullin tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 965 000
Liiketaloudelliset suoritteet 595 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 202 000
Muut sekalaiset tulot 1 400 000
Yhteensä 4 162 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 550,1 2 560,4 2 560,4
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 382,9 2 519,2 2 578,3
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 167,2 41,2 -17,9
Kustannusvastaavuus, % 107,0 101,6 99,3

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut ja
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 125,9 116,5 106,5

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 4 162 000
2013 talousarvio 4 474 000
2012 tilinpäätös 5 263 954