Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
            29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       10. Liikenneverkko
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
       60. Liiketoiminta
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 25 633 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ehdotetuista määrärahamuutoksista sekä vuoden 2009 talousarviossa hyväksytyistä lisäyksistä momenteille 31.10.21 ja 31.10.22.


2009 lisätalousarvio25 633 000
2009 talousarvio327 740 000
2008 III lisätalousarvio-2 273 000
2008 II lisätalousarvio14 213 000
2008 talousarvio302 313 000
2007 tilinpäätös287 085 225