Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvityksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 148 143 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2014 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2515).


2014 talousarvio 148 143 000
2013 talousarvio 130 950 000
2012 tilinpäätös 102 675 654