Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 27 010 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1214/2010), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot33 66425 20026 810
— muut tuotot169200200
Tuotot yhteensä33 83325 40027 010
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset57 20042 00045 000
— osuus yhteiskustannuksista34 40028 00032 000
Kustannukset yhteensä91 60070 00077 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-57 767-44 600-49 990
Kustannusvastaavuus, %373635

2014 talousarvio27 010 000
2013 talousarvio25 400 000
2012 tilinpäätös33 833 367

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 69 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot71 68369 00069 000
— muut tuotot43--
Tuotot yhteensä71 72669 00069 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset37 61343 00038 000
— osuus yhteiskustannuksista30 38125 00030 500
Kustannukset yhteensä67 99468 00068 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3 7321 000500
Kustannusvastaavuus, %105101101

2014 talousarvio69 000 000
2013 talousarvio69 000 000
2012 tilinpäätös71 683 279

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1376/2010), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (59/2012). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2014 talousarvio150 000
2013 talousarvio200 000
2012 tilinpäätös111 442