Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
            01. Mervärdesskatt
       10. Övriga skatter
       19. Övriga inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2014

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 109 000 000 euro.

Förklaring: Bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den privata konsumtionen kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen.


2018 I tilläggsb.109 000 000
2018 budget17 911 000 000
2017 bokslut17 547 147 195
2016 bokslut17 106 964 879