Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2012—2014

    v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
    1000 € %
 
01. Korkotulot 116 777 133 400 149 800 16 400 12
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 24 573 21 000 21 000 0
05. Korot muista lainoista 61 863 85 000 93 000 8 000 9
07. Korot talletuksista 15 633 8 500 11 000 2 500 29
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 14 708 18 900 24 800 5 900 31
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 383 115 1 419 000 1 475 200 56 200 4
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 383 115 1 419 000 1 475 200 56 200 4
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 185 000 150 000 150 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 185 000 150 000 150 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 240 000 220 000 220 000 0
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 240 000 220 000 220 000 0
Yhteensä 1 924 892 1 922 400 1 995 000 72 600 4