Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2012—2014

  v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
  1000 €%
 
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala29 94414 71017 2602 55017
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot29 94414 71017 2602 55017
25.Oikeusministeriön hallinnonala105 62894 60096 1601 5602
10.Tuomioistuintulot33 83325 40027 0101 6106
20.Ulosottomaksut71 68369 00069 0000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot111200150-50-25
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala12 85917 02818 5991 5719
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan11 65116 57818 1491 5719
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot1 2084504500
27.Puolustusministeriön hallinnonala3 0552 0763 6961 62078
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8880
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818180
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot3 0292 0503 6701 62079
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 633 2862 132 3072 205 91673 6093
10.Tullin tulot5 2644 4744 162-312-7
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista134 050138 043144 8366 7935
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista25 67826 44327 7441 3015
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista20 45621 06522 1011 0365
25.Metallirahatulot15 45725 00025 0000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 603 6691 688 7921 740 00051 2083
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset102 676130 950148 14317 19313
52.Vakuutusmaksut17 86220 22020 4101901
60.Työturvallisuusmaksu9009000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot46 59955 00052 000-3 000-5
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen1 4172 8002 500-300-11
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot660 15918 62018 120-500-3
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala560 812555 756565 1119 3552
70.Opintotukitoiminnan tulot27 60419 90020 3004002
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista520 836531 856540 8118 9552
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot12 3714 0004 0000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala861 494891 937618 965-272 972-31
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot540 777549 288535 888-13 400-2
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta276 884304 50045 000-259 500-85
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta5 9144 0004 0000
04.EU:lta saatavat muut tulot1 267560475-85-15
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta2 4911 1201 1200
32.Kasvinjalostusmaksut2263803800
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 7362 5002 5000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut444550500-50-9
42.Hirvieläinten metsästysmaksut5 2355 4003 400-2 000-37
43.Viehekalastusmaksut3 0282 8963 19830210
44.Kalastuksenhoitomaksut5 9415 5566 26470813
45.Riistanhoitomaksut9 25510 18710 240531
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot7 2965 0006 0001 00020
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala64 19262 03312 266-49 767-80
10.Liikenneviraston tulot64 14661 98312 216-49 767-80
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot4650500
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala431 196299 957356 92756 97019
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot3 9902 5302 7001707
(30.)Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista204200-200-100
31.Palkkaturvamaksujen palautukset33 62429 32736 3277 00024
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot273 993245 000247 0002 0001
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot119 38522 90070 90048 000210
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala522 202508 430517 0308 6002
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 6699601 46050052
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot935005000
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto381 475413 295421 6958 4002
98.Valtionapujen palautukset138 77793 50093 200-3000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1891751750
35.Ympäristöministeriön hallinnonala144 033124 65099 650-25 000-20
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista10 7884 1506 1502 00048
20.Siirto valtion asuntorahastosta130 000117 00090 000-27 000-23
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 2453 5003 5000
39.Muut sekalaiset tulot696 135232 500230 500-2 000-1
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista92 534105 000103 000-2 000-2
02.Verotukseen liittyvät korkotulot80 79775 00075 0000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset517 23550 00050 0000
10.Muut sekalaiset tulot5 5692 5002 5000
Yhteensä6 064 8374 935 9844 742 080-193 904-4