Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
              20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Kiinteistönhoito   
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %-1,80,0-2,0
Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita)0,660,650,65
Hoito m2/htv9 6009 3009 600
Siivouspalvelut   
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %-0,5-1,0-1,0
Siivouspalvelut, €/sm20,940,940,94
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %414245
Tekniset palvelut   
Vuosikorjaukset, €/htm2/kk0,520,540,55
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %657070
Asuntotoimi   
Vuokrattavat asunnot, kpl/htv236260260
Energiapalvelut   
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L38,037,937,5
— Toimistorakennukset44,242,441,8
— Kasarmit45,646,345,9
— Huoltorakennukset42,640,239,8
— Lämpimät varastot29,830,029,6
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S15,416,215,8
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L879285
Ympäristöpalvelut   
Sekajätteen määrän vähentäminen, %523550
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, 1 000 tn CO2144148137
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, kgCO2 / MWh240230224
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %   
— lämpö, osto242225
— lämpö, oma tuotanto9711
— sähkö303030
Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa, %899090
Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto3,003,032,77
Huoneistoala (milj. htm2), muut0,170,130,2
Rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto14,815,213,7
Rakennustilavuus (milj. rm3), muut0,90,61,1
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto9,49,68,7
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), muut0,60,40,7
Siivouspalvelut   
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto1,31,311,25
Siivousala (milj. sm2), muut0,10,110,11
Tekniset palvelut   
Vuosikorjausprojektit (kpl)1 5001 5001 500
Erillistilausprojektit (kpl)805900800
Pieninvestointiprojektit (kpl)143200200
Energiapalvelut   
Toimitettu lämpö (MWh)375 067392 000360 000
Toimitettu sähkö (MWh)266 975275 000256 725
Toimitettu vesi (1 000 m3)1 1611 2001 120
Ympäristöpalvelut   
Ympäristöraportit (kpl)011
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl022
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl522
Rakennuttamispalvelut   
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)393020
Valmistuneet hankkeet (kpl)282525
Asiakastyytyväisyys (1—5)3,993,93,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,53,53,5
— naiset3,53,53,5
— miehet3,53,53,5

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttotulot162 553159 472156 588
Bruttomenot162 545159 464156 580
Nettotulot888

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot162 553159 472156 588
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset162 545159 464156 580
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)888
Kustannusvastaavuus, %100100100

2014 talousarvio8 000
2013 talousarvio8 000
2012 tilinpäätös8 151

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

  
Bruttotulot 
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista4 418 000
Bruttomenot 
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot4 400 000
Nettotulot18 000

2014 talousarvio18 000
2013 talousarvio18 000
2012 tilinpäätös18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 670 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2014 talousarvio3 670 000
2013 I lisätalousarvio1 545 000
2013 talousarvio2 050 000
2012 tilinpäätös3 028 836