Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin

3) EU-tiedonhallintaan

4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
esitys
   
Bruttomenot 32 104
Bruttotulot 25
Nettomenot 32 079

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustustilojen vuokrankorotukset 112
KIEKU kertaluonteinen hankeraha -200
PTJ hankerahan vähennys -157
Tiedotustilan vuokravaikutus 32
Toimintamenomomentin nettobudjetointi -25
Uuden hallituksen virkamiespalvelut 175
Vuokrarahoituksen siirto momentilta 28.01.01 40
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -92
Palkkausten tarkistukset 582
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -72
Yhteensä 395

2013 talousarvio 32 079 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 205 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys 126 000 euroa talousarvioesityksen 32 079 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 24.01.01 taloudellisten ulkosuhteiden yhteensovittamisesta aiheutuviin menoihin, palkkausmenot mukaan lukien.


2013 talousarvio 32 205 000
2012 III lisätalousarvio 42 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin

3) EU-tiedonhallintaan

4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -45 000
2013 talousarvio 32 205 000
2012 tilinpäätös 32 122 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.