Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              51. Porotalouden edistäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään 96 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaisten kustannustukien maksamiseen

2) enintään 1 000 000 euroa määrärahan siirtoon Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaisista kustannustuista.

Tukea maksettaisiin lannoitteiden ja sähkön hinnan nousun vaikutusten osittaiseksi kompensoimiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Tuki olisi Euroopan komission tiedonannon 2022/C 426/01 (Ukraina-kriisipuitteet) mukaista valtiontukea. Kustannustuesta arvioidaan määräytyvän sähkön perusteella 32 milj. euroa ja lannoitteiden perusteella 63 milj. euroa. Määrärahasta 1 000 000 euroa on siirtoa Ahvenanmaan maakunnalle maakunnan omiin vastaaviin toimenpiteisiin.


2023 I lisätalousarvio 96 000 000
2022 II lisätalousarvio 14 730 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään 96 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaisten kustannustukien maksamiseen

2) enintään 1 000 000 euroa määrärahan siirtoon Ahvenanmaan maakunnalle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 58 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 8 539 000 euroa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/1465 mukaisten tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen.

Vuoden 2022 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 7 000 000 euroa EU-rahoitusta täydentävän kansallisen rahoitusosuuden lisäämisestä ja vähennyksenä 65 000 000 euroa arvioidusta aiemmin budjetoidusta käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Perustelujen täydennys mahdollistaa määrärahan käytön maataloustuottajille Euroopan unionin varoista maksettavan kriisituen kansallisena lisäosana. Kansallinen lisärahoitus on enintään 8 539 000 euroa.

Vuoden 2022 siirtomäärärahan peruutus aiheutuu hallitusohjelman mukaisesta säästötoimenpiteestä.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2023 II lisätalousarvio -58 000 000
2023 I lisätalousarvio 96 000 000
2022 tilinpäätös 14 730 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 58 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 8 539 000 euroa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/1465 mukaisten tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen.

Vuoden 2022 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 000 000 euroa.