Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 873 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 430 000 euro av ändringar i statistikproduktionen till följd av social- och hälsovårdsreformen och EU-rättsakter, 395 000 euro av lönejusteringar och 48 000 euro av ökade lönekostnader i anslutning till statistikintervjuarnas semestrar.


2018 I tilläggsb. 873 000
2018 budget 47 299 000
2017 bokslut 47 138 000
2016 bokslut 50 179 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 31 000
2018 budget 3 412 000
2017 bokslut 3 382 000
2016 bokslut 3 714 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 215 000 euro av kostnader för ändringar i informationssystemen till följd av ändringar i moderskapslagen och 37 000 euro av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 252 000
2018 budget 33 469 000
2017 bokslut 10 060 000
2016 bokslut 7 623 000