Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 764 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2018 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.


2018 I tilläggsb. 7 764 000
2018 budget 237 302 000
2017 bokslut 233 616 482
2016 bokslut 219 560 594

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 1 mars 2018 är skattegottgörelsens belopp 15 196 476 euro år 2016.


2018 I tilläggsb. 200 000
2018 budget 15 000 000
2017 bokslut 23 945 287
2016 bokslut 9 508 580

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 586 000 euro.

Förklaring:Minskningen föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år 2017 och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat.


2018 I tilläggsb. -586 000
2018 budget 13 000 000
2017 bokslut 11 433 278
2016 bokslut 11 104 686