Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 778 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 500 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för köp av tjänster och personalutgifter för genomförande av produktivitetsanalyser och 278 000 euro av lönejusteringar. Dessutom ökas anslaget under momentet med 97 000 euro, som överförs till moment 24.01.01 för löneutgifter för en specialsakkunnig inom finansiella tjänster vid Finlands EU-representation.


2018 I tilläggsb. 1 778 000
2018 budget 30 415 000
2017 bokslut 30 295 000
2016 bokslut 30 363 000

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 16 080 000 euro.

Förklaring:Tillägget utgörs av Finlands andel av avkastningen 2017 av investeringar som de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker innehar i grekiska statsobligationer som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden.


2018 I tilläggsb. 16 080 000
2018 budget 13 000 000