Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2018

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 528 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 121 000 euro av lönejusteringar och 407 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för projektet för robotiserad processautomation.


2018 I tilläggsb. 528 000
2018 budget 23 721 000
2017 bokslut 22 837 000
2016 bokslut 28 616 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 533 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen.


2018 I tilläggsb. 533 000
2018 budget 2 000 000
2017 bokslut 1 034 340
2016 bokslut -289 139

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 436 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen.


2018 I tilläggsb. 436 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 000 000
2016 bokslut 3 000 000

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att till Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1 överlåta fastighet nr 91-15-529-6 jämte byggnader i stadsdelen Mejlans i Helsingfors stad för en köpesumma på 15 miljoner euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

Förklaring:Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad i stadsdelen Mejlans. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta och valda budet på fastighetsförmögenheten 15 miljoner euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde. Köpare är Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1, vars hela aktiestock ägs av Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut