Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 444 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 444 000
2018 budget 50 402 000
2017 bokslut 53 560 000
2016 bokslut 56 022 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 338 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 338 000
2018 budget 27 899 000
2017 bokslut 28 429 000
2016 bokslut 31 111 000