Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 600 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 3 600 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det tidigare budgeterade anslaget återbudgeteras. Genom ombudgetering av anslaget möjliggörs bl.a. ibruktagande av resultaten av programmet för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning samt driften under utvecklingsprogrammet.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2018 I tilläggsb. 3 600 000
2018 budget 2 475 000
2017 bokslut 1 400 000
2016 bokslut 7 000 000